INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 

V tejto sekcii spoločnosť Medano s. r. o. poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rámci vybraných spracovateľských činností a informuje dotknuté osoby o ich právach a o spôsobe ako ich je možné uplatniť.

 

KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI MEDANO                          

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Popis práv dotknutých osôb                                                                                         

 

PREDZMLUVNÉ A ZMLUVNÉ VZŤAHY, HOTELOVÍ HOSTIA, POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:

Spracúvanie osobných údajov: ZMLUVNÉ VZŤAHY

Spracúvanie osobných údajov: POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB             

Spracúvanie osobných údajov: OBCHODNO-MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Spracúvanie osobných údajov: SOCIÁLNE SIETE

Súhlas na spracúvanie osobných údajov: CIELENÝ MARKETING

Súhlas na spracúvanie osobných údajov: NECIELENÝ MARKETING

 

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE A KANDIDÁTI VO VÝBEROVOM KONANÍ:

Súhlas na spracúvanie osobných údajov: EVIDENCIA UCHÁDZAČOV

Spracúvanie osobných údajov: VÝBEROVÉ KONANIE

 

OSTATNÉ SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI:

Spracúvanie osobných údajov: KAMEROVÝ SYSTÉM

 

SUBJEKTY SPRACÚVAJÚCE OSOBNÉ ÚDAJE V MENE SPOLOČNOSTI MEDANO

Zoznam sprostredkovateľov